De Klachtencommissie Rijnmond

De volgende zorgorganisaties zijn aangesloten bij de Klachtencommissie Rijnmond:

- Aafje
- Laurens
- De Zellingen
- Sonneburgh
- Argos Zorggroep
- C.J.G. Capelle a/d IJssel
- C.J.G. Rijnmond
- HSB De Vijverhof
- ZorgBreed Capelle
- Centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (RRR)
- Thalia Thuiszorg

Indien u zorg ontvangt van een van de aangesloten instellingen, dan kunt u bij deze klachtencommissie terecht als u een klacht heeft over de zorg die u heeft ontvangen. Als u een klacht indient, gaat deze commissie uw klacht onderzoeken en beoordelen. De commissie doet vervolgens een uitspraak.

De klachtencommissie bestaat uit leden die ervaring hebben in de gezondheidszorg. De voorzitter en vice-voorzitter zijn beide jurist. De leden zijn geen bestuurslid, werknemer of lid van de cliëntenraad van één van de betrokken organisaties. Op deze manier wordt de onafhankelijkheid van de klachtencommissie gewaarborgd.